จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน ปัญหาส้วมเต็มง่ายเกิดขึ้นบ่อยๆ

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน ปัญหาส้วมเต็มง่ายเกิดขึ้นบ่อยๆ ปรากฎการณ์ส้วมเต็มง่ายมีให้เห็นบ่อยๆ โดยเฉพาะบ้านที่มีสมาชิกมากหรือบ้านรุ่นเก่า ซึ่งเมื่อส้วมเต็มแล้วก็ต้องลำบากเรียกใช้บริการสูบส้วม ในบางบ้านส้วมจะเต็มบ่อย ต้องหมั่นสูบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคอนโดมิเนี่ยมหรืออพาร์ทเม้นท์ ส้วมมักเต็มเร็วและบางแห่งอาจส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ

สาเหตุแห่งส้วมเต็ม
– จำนวนคนใช้ส้วมมีมาก ทำให้น้ำและของเสียลงสู่ส้วม และส้วมระบายหรือซึ่มสู่พื้นผิวดินไม่ทันกับอัตราการใช้งาน
– บ่อรองรับน้ำเสียจากส้วมหรือบ่อเกรอะมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้รองรับน้ำเสียจากส้วมไม่ทัน จึงมีผลทำให้ส้วมเต็มเร็ว
– มีสิ่งอุดตันท่อส้วมหรือมีตะกอนตกค้างจำนวนมากเกินไป การใช้กระดาษชำระทิ้งลงในส้วมอาจส่งผลให้ส้วมเต็มได้ง่ายขึ้น

สิ่งเหล่านี้คือสาเหตุแห่งส้วมเต็มง่าย ต้องหมั่นสูบส้วมอยู่เรื่อยๆ แต่ก็มีวิธีที่จะทำให้ส้วมไม่เต็มง่ายหรือในกรณีที่บางบ้านมีสมาชิกไม่มากก็ไม่จำเป็นต้องสูบส้วม เพราะส้วมจะไม่เต็มเลย ตราบใดที่มีการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย เข้าไปย่อยสลาย การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นการเลียนแบบวิธีทางธรรมชาติ ตะกอนหรือสิ่งสกปรกเหล่านี้ส่วนมากจะย่อยสลายไม่หมดจึงเกิดตะกอนทับถมมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ส้วมเต็มง่าย การใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติเข้าไปย่อยสลายจึงเป็นการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดได้ดีที่สุด และเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวม กล่าวคือช่วยรักษาคุณภาพน้ำที่ไหลออกสู่สาธารณะ เป็นการลดปริมาณน้ำเสียจากแหล่งชุมชน ถ้าบ้านทุกหลังคาเรือนทำได้ทุกรายก็จะมีผลทำให้สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งน้ำสาธารณะดีขึ้น น้ำไม่เสีย น้ำในคลองก็จะสะอาดสามารถนำกลับมาใช้สอยได้ การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนในบ้านเราต้องถือเป็นจิตสำนึกของแต่ละบ้าน ว่าต้องการบำบัดน้ำให้ดีก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะหรือว่าปล่อยออกไปโดยไม่สนใจอะไร ซึ่งจะต่างกันกับในประเทศที่เจริญแล้วบางประเทศที่เขามีกฎหมายบังคับใช้ให้ทุกบ้านต้องบำบัดน้ำเสียให้เรียบร้อยก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ

ส้วมเต็มง่ายเกิดขึ้นบ่อยๆและมักจะติดตามมาด้วยปัญหากลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์จากส้วม ในบ้านบางหลังคาหนักไปกว่านั้นก็คือท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ ซึ่งอาจจะรวมเอาอ่างล้างมือต่อเข้าไปกับท่อระบายน้ำทิ้งลงไปบ่อเกรอะ ( บ่อที่รับน้ำเสียต่อมาจากส้วม ) จึงทำให้เกิดกลิ่นก๊าซไข่เน่าลอยขึ้นมาตามท่อ ยิ่งในเวลาหน้าฤดูฝนจะได้กลิ่นชัดเจนมากที่สุด การใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นและย่อยสลายของเสียเหล่านี้จึงเกิดประโยชน์สูงสุด ในบางรายเมื่อส้วมเต็มมักจะใช้สารเคมีโซดาไฟเทลงในส้วม ซึ่งจะมีผลทำให้สารเคมีเกิดการตกค้างและออกไปสู่สาธารณะได้

บ้านบางหลังราคาเป็นหลายสิบล้านบาท ซึ่งมีทั้งบ้านรุ่นใหม่และรุ่นเก่ามีปัญหา ส้วมเหม็น ห้องน้ำเหม็น ส่งกลิ่นก๊าซไข่เน่าลอยเข้าไปในบ้าน รบกวนสุขภาพจิตคนในบ้านและแขกที่มาเยี่ยมเยือน ซึ่งเป็นที่น่าละอาย การแก้ไขปัญนี้ก็ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยาก ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเทลงไปในท่อน้ำทิ้งและส้วมตามอัตราส่วน กลิ่นเน่าเหม็นก็จะหายไปอย่างรวดเร็ว ส้วมก็จะไม่เต็มง่ายหรือไม่เต็มเลย เพราะตะกอนสิ่งสกปรกต่างๆถูกย่อยสลายเป็นอณุภาคเล็กๆไปแล้วและซึมเข้าสู่พื้นผิวดินหรือไหลออกไปสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปในตัวด้วย

Categories: news